Please enable JavaScript to view this website

Artykuły sponsorowane

Przed napisaniem artykułu sponsorowanego niezbędna jest analiza pod kątem charakterystyki użytkowników strony internetowej, na której zostanie on opublikowany. Ponadto, należy odpowiedzieć na takie pytania jak szczegółowa tematyka serwisu i kto realnie z niego korzysta.

Zapytaj o wycenę

Zalety artykułów

lista

Zwiększa ilość wartościowych linków;

lista

Sprowadzae większą ilości ludzi - potencjalnych klientów - na naszą stronę;

lista

Zwiększa zainteresowania konkretnym produktem, usługą wśród konkretnej grupy docelowej, którą jesteśmy zainteresowani;

lista

Zwiększa znajomość marki wśród konkretnej grupy docelowej;

lista

Pomaga w wykreowaniu siebie jako specjalisty, eksperta w danej dziedzinie.

Jak wykorzystać artykuły sponsorowane dla promocji marki w internecie?

Artykuł sponsorowany musi być wiarygodnym tekstem odpowiadającym tematycznie danemu serwisowi i zawierającym interesujące treści, które rozbudzą w czytelniku chęć wykonania konkretnej czynności lub zdobycia większej ilości informacji na temat poruszanego zagadnienia. Twoja firma, produkt czy usługa powinny pozostać w pamięci czytelnika. Reasumując – należy być obiektywnym specjalistą dzięki czemu Twoja firma będzie postrzegana właśnie w tym kontekście. W połączeniu z optymalnie skonstruowanym inbound marketingiem Twoi czytelnicy w naturalny sposób przerodzą się w liderów opinii, a Twój produkt stanie się „obiektywnie” bezkonkurencyjny. Dzięki obecnemu już praktycznie na każdym portalu modelowi WEB 2.0 możemy sprowokować dyskusję, w której biorąc aktywny udział ugruntujemy naszą pozycję jako specjalisty.

Artykuł zazwyczaj ma formę recenzji, felietonu, wywiadu, lub reportażu. Zawiera często autora, logo firmy i stronę www (np. w formie stopki z informacją o autorze) tak aby czytelnik uzyskujący obiektywne informację w łatwy sposób pamiętał o ich źródle.

Dowiedz się więcej o Marketingu Internetowym

Czym jest Marketing Internetowy

Marketing internetowy to forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony www. Zwiększa rozpoznawalność firmy i umożliwi Ci efektywne wykorzystanie jej potencjału, a także zdecydowanie wzmocni Twój przekaz reklamowy.

Dlaczego Marketing Internetowy

Kluczem do stworzenia wydajnego marketingu internetowego jest zastosowanie mechanizmów, narzędzi i modeli takich jak „Reguła społecznego dowodu słuszności”, Inbound marketing czy wykorzystanie modelu AIDA w internetowej ekosferze, ale to tylko niewielki ułamek działań, które ewoluują i wymagają ciągłej i dogłębnej analizy.

Na czym to polega?

Naszym zadaniem jest zbudowanie długotrwałych, obustronnie korzystnych relacji z otoczeniem i utrzymanie jego zaufania. Kompleksowa strategia marketingu internetowego zaplanowana przez Coal Creative jest rezultatem znajomości mechanizmów funkcjonujących w sieci oraz postaw, oczekiwań, nastrojów i preferencji użytkowników wobec nich kierowanych.

Jakie są korzyści?

Zebranie w kompletną całość idei, filozofii i konkretnych technik oraz wdrożenie ich za pośrednictwem internetu dywersyfikuje działania komunikacyjno-wizerunkowe. Sieć nie zna ograniczeń terytorialnych, a także nie wymaga znacznych (i skomplikowanych) zasobów – tak jak w przypadku tradycyjnej strategii marketingowej. Marketing internetowy umożliwia rozszerzenie Twojej działalności pod kątem form i kanałów, jakimi błyskawicznie może dotrzeć do odbiorców.

Zobacz także

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4