Please enable JavaScript to view this website

Image Image Image Image Image
First PageFirst-Page to zespół wymagających profesjonalistów specjalizujących się w fotografii reklamowej, dla których wykonaliśmy profesjonalną prezentację multimedialną

Projekt miał przede wszystkim charakteryzować się funkcjonalnością, którą udało nam się zmaksymalizować dzięki wyraźnemu oddzieleniu stref nawigacyjnych i uproszczeniu struktury menu głównego.

Strona pozwala na samodzielną edycję galerii zdjęć za pośrednictwem plików xml.

Zakres prac
- Flash, ActionScript
- Zarządzanie za pośrednictwem plików XML
- Galeria zdjęć

Adres
http://www.1page.pl/