User-Centered Design

Badania Usability

User-centered design (UCD) to metoda projektowana zorientowana na użytkownika. Cechą wyróżniającą projektowania zorientowanego na użytkownika jest dostosowanie interfejsu do umiejętności, potrzeb i wymagań użytkownika

Na etapie projektowania UCD kluczową rolę odgrywa wnikliwa analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań użytkownika serwisu internetowego. User-centered design jest wieloetapowym procesem, podczas którego projektanci przewidują w jaki sposób użytkownicy będą posługiwać się daną stroną internetową. Postawione założenia zostają następnie zweryfikowane w bezpośrednich testach z użytkownikami. Testy odgrywają istotną rolę w projektowaniu, ponieważ na bieżąco sprawdzają reakcje użytkowników na projekt, które intuicyjnie nie są łatwe do przewidzenia.

Czytaj więcej

Audyty Usability Stron Internetowych

Audyt usability weryfikuje czy dana strona internetowa bądź portal jest przyjazny dla jej odbiorców-użytkowników- user friendly. Wyniki przeprowadzonego wnikliwie badanie zawarte są w formie raportu.

Przeprowadzony przez nas audyt usability umożliwia skuteczny relifting serwisu internetowego. Dzięki kompleksowym badaniom i analizom, zespół profesjonalistów zaprojektuje nowatorskie rozwiązania, które zmaksymalizują wydajność Twojej strony www, jej atrakcyjność i użyteczność. W kontekście proponowanych rozwiązań, należy pamiętać, że strona internetowa jako osobista wizytówka, staję się inwestycją.

Czytaj więcej
Audyty Usability Stron Internetowych

Testy z użytkownikami

Testy z użytkownikami

Dopełnieniem badań użyteczności strony internetowej lub programu komputerowego jest przeprowadzenie wywiadu/-ów pogłębionych. Dzięki In-depth interview dogłębnie poznajemy opinie i postawy respondentów wobec testowanych produktów, sprawdzamy stopień rozumienia pomysłów, rozwiązań.

Wywiad pogłębiony (In-depth interview, IDI) jest rozmową przeprowadzoną przez specjalistę z respondentem w oparciu o scenariusz lub kwestionariusz wywiadu. Co ważne dla późniejszych działań, wywiady pogłębione są narzędziem opisującym motywy działań i wyborów oraz określającym cechy użytkownika. Są także w stanie określić optymalny poziom zmian testowanego produktu/strony internetowej, by w efekcie zmaksymalizować jej usability.

Czytaj więcej

Badanie eye-tracking

Eye tracking (śledzenie ruchów gałek ocznych) jest techniką mającą zastosowanie w badaniu interakcji człowiek-komputer. Z uwagi na pomiarowy i fizjologiczny charakter badania, bazującego na pomiarze pracy narządu wzroku, uzyskujemy twarde reprezentatywne dane ilościowe, a z drugiej strony możemy otrzymać mierzalny materiał jakościowy będący punktem wyjścia do innego typu badań ilościowych np. ankiet.

Badania eyetrackingowe pozwalają na wychwycenie tych elementów, które są w pierwszej kolejności postrzegane w otoczeniu i opracowanie mapy postrzegania przestrzeni przez konsumentów.

Czytaj więcej
Eye Tracking

Makiety Usability Tworzonych Stron

Makiety Usability Tworzonych Stron

Stworzenie makiety usability jest punktem wyjściowym przed przystąpieniem do projektu, a jej podstawowym celem jest opracowanie spójnej, funkcjonalnej i czytelnej struktury serwisu. Stanowi podstawę do dalszej pracy grafików i programistów oraz uzupełnia specyfikację techniczną.

Stworzenie makiety usability, jako kluczowy etap poprzedzający projekt strony internetowej, jest metodą obrazującą informacje i wytyczne zawarte w briefie- jeszcze zanim do pracy przystąpi webdesigner. Makieta będąca specyfikacją funkcjonalną prototypu strony umożliwia szybkie i niedrogie wypracowanie wspólnej wizji (klienta i projektanta) projektu docelowego, a tym samym sprawny i zgodny z założeniami przebieg jego realizacji.

Czytaj więcej

Czym jest Usability?

Usability (użyteczność) jest to miara satysfakcji użytkownika, z uwzględnieniem wydajności i efektywności strony, z której korzystamy do osiągnięcia określonych celów. Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście.

Użyteczny serwis internetowy jest:

  • intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu pozwala skrócić czas potrzebny na nauczenie się jej
  • zwiększa wydajność w wykonywaniu czynności do których jest przeznaczony
  • powoduje satysfakcję i zadowolenie wynikające z jego używania
  • nie powoduje frustracji użytkownika
  • zapobiega popełnianiu błędów podczas jego używania
  • All
  • Identyfikacja Wizualna
  • Sklepy Internetowe
  • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL