×

Błąd

Passed variable is not an array or object

Image
Stacja Warszawa ZachodniaStrona internetowa związana z wykonaniem dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego dla inwestycji przebudowy Stacji Warszawa Zachodnia. Planowana inwestycja w istotny sposób wpłynie na proces integracji przestrzennej i gospodarczej w obszarze międzynarodowym, krajowym oraz aglomeracji Warszawskiej. Wykonanie robót budowlanych na stacji umożliwi osiągnięcie najkorzystniejszych efektów eksploatacyjnych i ekonomicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zakres prac
- Kreacja i projekt graficzny
- Realizacja strony w technologii HTML i CSS
- Responsive Web Design (RWD)
- CMS wdrożenie panelu administracyjnego

Adres
www.zachodnia.info