×

Błąd

Passed variable is not an array or object

Analiza przedwdrożeniowa

Poznanie specyfiki działalności firmy: co ją wyróżnia, jakimi kieruje się wartościami, pozwala na przygotowanie skutecznej i efektywnej strategii internetowej dostosowanej do potrzeb danego przedsięwzięcia internetowego. Przeprowadzenie wnikliwej analizy makrootoczenia oraz analiza zachowań grupy docelowej stanowi podstawę do usystematyzowania działań strategicznych.


Główne aspekty analizy

lista

Specyfika działalności firmy - Poznanie specyfiki działalności firmy: co ją wyróżnia, na jakich wartościach możemy budować strategię?

lista

Obecny systemem identyfikacji wizualnej firmy - Zapoznanie się z istniejącym systemem identyfikacji wizualnej firmy

lista

Aktywność w internecie - Analiza działań marketingowo-promocyjno-wizerunkowych (też: analiza obecnej strony internetowej)

lista

Analiza narzędzi komunikacji dostępnych w Internecie – które technologie akceptują i wykorzystują użytkownicy oraz klienci (obecni i potencjalni)?

lista

Analiza Makrootoczenia - Obecne trendy na rynku jeśli chodzi o działania marketingowo-promocyjno-wizerunkowe w sieci

lista

Diagnoza konkurencji - Jaki jest wizerunek konkurencji, co komunikuje, jak jest postrzegana, ich mocne i słabe strony

lista

Określenie grupy docelowej - Wspólne z klientem określenie grupy docelowej

Dlaczego mój projekt internetowy potrzebuje analizy przedwdrożeniowej?

Każdy biznes czy innego rodzaju przedsięwzięcie internetowe ma swój konkretny cel. Od najbardziej oczywistego zysku, przez pozyskiwanie danych osobowych, aż po pozyskiwanie funduszy dla akcji charytatywnej - każdy projekt ma pełnić konkretne funkcje.

Analiza pozwala na określenie formy, wyglądu i struktury projektu w taki sposób, aby uwzględniał otoczenie, schematy zachowań potencjalnych klientów czy zasobność ich portfela. Minimalizuje ona tym samym ryzyko biznesowe związane z inwestycją jaką powinien być każdy projekt internetowy.

Zanim rozpoczniesz projekt internetowy

Brak planowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia projektów internetowych.

Z założenia każdy zlecany projekt powinien być dogłębnie przeanalizowany, a wnioski tej analizy powinny zostać zamieszczone w formie prototypu przyszłego systemu w analizie przedwdrożeniowej, która dodatkowo zawierać powinna konkretne wskazówki dotyczące prac wdrożeniowych.

Masz już stronę? Pomożemy w jej administracji!

Możemy pomóc w dodawaniu i formatowaniu treści strony, zarządzaniu sprzedażą oraz optymalizacji wszystkich tych procesów, w których konieczne jest zaangażowanie człowieka. Nasza oferta outsourcingowa może obejmować tworzenie nowych elementów graficznych lub funkcjonalnych istniejącego systemu, możemy pomóc przy wprowadzaniu produktów do sklepu, przygotowywaniu zdjęć czy wdrażaniu nowych systemów płatności, a jej elastyczna struktura nie wyklucza żadnej z tych usług.