×

Błąd

Passed variable is not an array or object

Architektura Informacji

Architekturę Informacji definiujemy jako sztukę oraz naukę organizowania i etykietowania stron internetowych, intranetowych, społeczeństw sieciowych i oprogramowania w celu wspierania użyteczności. W czasach gdy informacja rozprzestrzenia się bardzo szeroko użyteczność staje się decydującym czynnikiem zapewniającym sukces stronom internetowym i aplikacjom. Dobra architektura informacji kładzie niezbędne podstawy dla systemu informacyjnego, który jest logiczny dla użytkowników.

Części składowe AI

lista

Systemy organizacyjne - określają w jaki sposób informacja ma zostać podzielona na kategorie, aby użytkownicy mogli znaleźć właściwe odpowiedzi na swe pytania

lista

Systemy etykietowania< - określają, w jaki sposób informacja będzie reprezentowana. Stosowanie etykiet ma na celu efektywne komunikowanie informacji - w skróie ale zrozumiale.

lista

Systemy nawigacyjne - określają, w jaki sposób będzie można przeglądać informacje, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia całości właściwej elastyczności i dostarczanie potrzebnych informacji kontekstowych.

lista

Systemy wyszukiwiwcze - określają, w jaki sposób użytkownik będzie mógł wyszukać informację, oraz określają wygląd i funkcjonalność otrzymanych wyników.

Dlaczego każda strona potrzebuje dobrej erchitektury informacji?

Głównym zadaniem przy projektowaniu aplikacji internetowej jest przewidywanie głównych pytań, z którymi użytkownicy mogą się zwracać do systemu informacyjnego. Projektując architekturę informacji należy określić jakie pytania są najczęstsze i jak należy na nie odpowiedzieć, by najlepiej spełnić ich oczekiwania.

Aby zaprojektować, system WWW, który odniesie sukces, należy przede wszystkim zrozumieć naturę systemów internetowych i zasady ich współdziałania. Przemyślana architektura informacji gwarantuje efektywne komunikowanie informacji, tzn. bez nadmiernego zajmowania miejsca na stronie WWW i bez zmuszania użytkownika do odszyfrowywania trudnych skojarzeń. Architektura informacji organizuje informację tak, aby ludzie mogli znaleźć właściwe odpowiedzi na swe pytania.

Przykład: Etykieta 'Kontakt" działa jako skrót wywołujący właściwe skojarzenia - użytkownik wie, że pod tak oznaczoną etykietą znajdzie link do szczegółowych informacji kontaktowych (adres, telefon, faks, email itp)

Zanim rozpoczniesz projekt internetowy

Brak planowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia projektów internetowych.

Z założenia każdy zlecany projekt powinien być dogłębnie przeanalizowany, a wnioski tej analizy powinny zostać zamieszczone w formie prototypu przyszłego systemu w analizie przedwdrożeniowej, która dodatkowo zawierać powinna konkretne wskazówki dotyczące prac wdrożeniowych.

Masz już stronę? Pomożemy w jej administracji!

Możemy pomóc w dodawaniu i formatowaniu treści strony, zarządzaniu sprzedażą oraz optymalizacji wszystkich tych procesów, w których konieczne jest zaangażowanie człowieka. Nasza oferta outsourcingowa może obejmować tworzenie nowych elementów graficznych lub funkcjonalnych istniejącego systemu, możemy pomóc przy wprowadzaniu produktów do sklepu, przygotowywaniu zdjęć czy wdrażaniu nowych systemów płatności, a jej elastyczna struktura nie wyklucza żadnej z tych usług.