×

Błąd

Passed variable is not an array or object

Koncepcja funkcjonalna

Na podstawie przeprowadzonej analizy celów biznesowych i potrzeby użytkowników, tworzymy zasady organizacji informacji w witrynie oraz projektujemy działanie elementów funkcjonalnych.


Główne aspekty koncepcji

lista

Kierunek zmian funkcjoanlnych - wyznaczenie i określenie charakteru projektu oraz kierunku zmian rozwiązań funkcjonlanych

lista

Modyfikacja obecnych rozwiązań - przedstawienie propozycji modyfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań funkcjonalnych

lista

Dodatkowe rozwiązania funkcjonalne - przedstawienie propozycji dodatkowych rozwiązań funkcjonalnych

lista

Przykłady dodatkowych funkcjonalnosci - przedstawienie przykładów proponowanych dodatkowych rozwiązań funkcjoanlnych

Dlaczego potrzebuję koncepcji funkcjonalnej swojego projektu?

Pozwala ona na określenie, już na etapie prototypowania zachowań, konkretnych elementów na określonych podstronach. Znając cel i sposób działania wszystkich elementów programiści, graficy i inni specjaliści pracujący przy projekcie wiedzą jak dany element ma działać.

Gwarantuje to przewidywalne rezultaty oraz rozwiązuje za wczasu większość problemów jakie zgłaszają programiści w trakcie tworzenia projektu.

Zanim rozpoczniesz projekt internetowy

Brak planowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia projektów internetowych.

Z założenia każdy zlecany projekt powinien być dogłębnie przeanalizowany, a wnioski tej analizy powinny zostać zamieszczone w formie prototypu przyszłego systemu w analizie przedwdrożeniowej, która dodatkowo zawierać powinna konkretne wskazówki dotyczące prac wdrożeniowych.

Masz już stronę? Pomożemy w jej administracji!

Możemy pomóc w dodawaniu i formatowaniu treści strony, zarządzaniu sprzedażą oraz optymalizacji wszystkich tych procesów, w których konieczne jest zaangażowanie człowieka. Nasza oferta outsourcingowa może obejmować tworzenie nowych elementów graficznych lub funkcjonalnych istniejącego systemu, możemy pomóc przy wprowadzaniu produktów do sklepu, przygotowywaniu zdjęć czy wdrażaniu nowych systemów płatności, a jej elastyczna struktura nie wyklucza żadnej z tych usług.