Dlaczego warto opracować spójny system Identyfikacji Wizualnej firmy

Każda marka posiada swoją tożsamość- identity, czyli wartości, misję, ideologię jak i pewne wyobrażenie, które założyciel pragnął zawrzeć w firmie, której jest właścicielem. Niestety często identity, mija się z image-tym jak dana firma czy istytucja postrzegana jest przez wszystkich jej odbiorców (klientów- obecnych i przyszłych, pracowników, kontrahentów, a także firmy konkurencyjne). Idealną jest sytuacja, w której identity jest spójny, tożsamy z image . Mówimy wtedy o marce silnej- na wszystkich płaszczyznach komunikowania się z otoczeniem, a tym samym- spójnym i pozytywnym wizerunku firmy.

Księga znaku określająca nie tylko wygląd logo, ale także opisuje szczegółowe jego zastosowanie na wszystkich materiałach reklamowych i innych nośnikach.

system Identyfikacji Wizualnej firmy

Księga znaku

Księga Znaku (KeyArt) może obejmować:

 • opis znaczenia logo lub logotypu
 • opis budowy logo lub logotypu
 • kolorystykę
 • pole ochronne wokół logo
 • warianty logotypu, wersje mono i achromatyczne
 • zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości
 • przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.
 • rozbudowana księga zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (materiały firmowe i reklamowe).

Czym jest identyfikacja wizualna

System identyfikacji wizualnej firmy (Corporate Identity-CI) jest kluczowym elementem budowania pozycji marki na rynku. Proces ten powinna wspierać głęboka świadomość marki wśród jej audytorium.Elementarną częścią systemu identyfikacji wizualnej i zarazem „twarzą” marki jest jej logo,z którą mamy do czynienia już przy pierwszym kontakcie z firmą. Od projektu logo rozpoczyna się kompleksowe opracowanie CI. Atrakcyjne logo powinno być prostym w formie elementem graficznym- oszczędnym w kolorystyce, ale oryginalnym i wyraźnie odróżniającym się od innych marek.

Elementy Identyfikacji Wizualnej

 • Projekt lub relifting logo (wraz z sposobem umieszczenia na różnych rodzajach tła)
 • kolorystyka (wspólna dla logo, strony www, papeterii, itp.)
 • dobór fontów i elementów graficznych
 • projekt graficzny aplikacji www (strony korporacyjnej lub sklepu internetowego)
 • projekt materiałów firmowych (projekt wizytówki, papieru firmowego, koperty firmowej ,teczki firmowej)
 • projekt materiałów reklamowych (broszura informacyjna, katalog rifmowy, ulotka)
 • projekt materiałów promocyjnych (projekt notesu, długopisu, kalendarza)
 • All
 • Identyfikacja Wizualna
 • Sklepy Internetowe
 • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL