Z uwagi na pomiarowy i fizjologiczny charakter badania, bazującego na pomiarze pracy narządu wzroku, uzyskujemy twarde reprezentatywne dane ilościowe, a z drugiej strony możemy otrzymać mierzalny materiał jakościowy będący punktem wyjścia do innego typu badań ilościowych np. ankiet.


Na czym polegają badanie Badania eyetrackingowe?

Badania eyetrackingowe pozwalają na wychwycenie tych elementów, które są w pierwszej kolejności postrzegane w otoczeniu i opracowanie mapy postrzegania przestrzeni przez konsumentów.

Jedną z najpopularniejszych metod jest rejestracja wideo aktywności wzrokowej za pomocą urządzeń zamontowanych na głowie (eyetracking mobilny) i umożliwiające przemieszczanie się badanego lub umieszczonych zdalnie (remote eyetracking) np. na biurku, czasem zintegrowane z monitorem. Prezentowany badanemu materiał jest używany w późniejszej analizie zapisu aktywności wzrokowej i łączony z tymi wynikami jako "tło". Aktualnie, w metodzie tej najczęściej stosuje się kamery podczerwone, ułatwiające identyfikację źrenicy oraz lokalizację odbicia rogówkowego, co pozwala na określenie wektora patrzenia.

Zalety eye-trackingu

 • Bardzo niską próbę reprezentatywną
 • Zbliżone wyniki dla różnych targetów (największe różnice występują w obrębie płci)
 • Duża ilość danych oraz elastyczne możliwości ich obróbki i agregacji
 • Możliwość uzyskania kluczowych informacji nie dostępnych dla innego rodzaju badań
 • Integracja z badaniami behawioralnymi
 • Nie mające odpowiednika narzędzie badawcze na poziomie wstępnych testów użyteczności oraz koncepcji kreacji.
 • Zminimalizowanie ilości iteracji w testach użyteczności
 • Relatywnie niską cenę (koszt podstawowego badania ET na tej samej próbie jest niewiele wyższy niż koszt badania FGI)

Czym jest Usability?

Usability (użyteczność) jest to miara satysfakcji użytkownika, z uwzględnieniem wydajności i efektywności strony, z której korzystamy do osiągnięcia określonych celów. Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście.

Użyteczny serwis internetowy jest:

 • intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu pozwala skrócić czas potrzebny na nauczenie się jej
 • zwiększa wydajność w wykonywaniu czynności do których jest przeznaczony
 • powoduje satysfakcję i zadowolenie wynikające z jego używania
 • nie powoduje frustracji użytkownika
 • zapobiega popełnianiu błędów podczas jego używania
 • All
 • Identyfikacja Wizualna
 • Sklepy Internetowe
 • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL