Pracując nad wieloma projektami zorientowanymi na konkretny cel mamy doświadczenie i "know-how" jak poprawdzić każdy projekt, aby podwykonawcy dotrzymali terminu, a stworzone oprogramowanie nie wykazywała podnoczących koszty błędów, ale przede wszystkim wspierało osiąganie konkretnych celów biznesowych. Nadzór projektowy ma na celu zagwarantowanie, że system będzie pełnił swoją rolę, a nie jak często to bywa, był tylko "zgodny ze specyfikacją

Nadzór projektowy to między innymi:

  1. Wybór, negocjacje oraz stworzenie harmonogramu prac z podwykonawcami - w branży internetowej, wyceny podwykonawców mogą wykazywać nawet 10 krotną różnicę w wartości. Naszym zadaniem jest porównanie ofert, negocjacje warunków umowy, sprawdzenie dotychczasowych referencji oraz stworzenie harmonogramu prac i zawarcie jak najbardziej korzystnej z punktu widzenia klienta umowy.

  2. Bezpośredni nadzór nad postępem prac - każde przesunięcie terminu, błednie działający skrypt czy błedy logiczne powstałe na etapie planowania to konkretne straty spowodowane koniecznością dalszej, zazwyczaj dodatkowo płatnej, pracy całego zespołu. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby projekt realizowany był zgodnie z przygotowanym przez nas harmonogramem, a realizowane elementy projektu nie wymgała późniejszych poprawek i kosztownych zmian.
  1. Kontrola zgodności projektu z założeniami - najważniejszą częścią każdego projektu są stawiane przed nim cele biznesowe. Naszym zadaniem jest dopilnowanie aby, sklep sprzedawał, portal społecznościowy umożliwiał tworzenie społeczności, a strona korporacyjna gwarantowała ułatwienie kontaktu z kontrahentami oraz prezentację produktów klientom.

  2. Gwarancja jakości - szczegóły takie jak preloader przy elementach AJAX, podświetlenie się elementów aktywnych czy walidacja formularzy to najczęściej pomijane przez pragramistów elementy wszystkich projektów internetowych, a są to te elementy, w których system "daje znać" użytkownikowi o tym co się wydarzyło, wydarzy czy jak to działa. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, że każdy użytkownik szybko zrozumie system, nabierze świadomości otoczenia oraz dostępności konkretnych funkcjonalności.

Zanim rozpoczniesz projekt internetowy

Brak planowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia projektów internetowych.

Z założenia każdy zlecany projekt powinien być dogłębnie przeanalizowany, a wnioski tej analizy powinny zostać zamieszczone w formie prototypu przyszłego systemu w analizie przedwdrożeniowej, która dodatkowo zawierać powinna konkretne wskazówki dotyczące prac wdrożeniowych.

Masz już stronę? Pomożemy w jej administracji!

Możemy pomóc w dodawaniu i formatowaniu treści strony, zarządzaniu sprzedażą oraz optymalizacji wszystkich tych procesów, w których konieczne jest zaangażowanie człowieka. Nasza oferta outsourcingowa może obejmować tworzenie nowych elementów graficznych lub funkcjonalnych istniejącego systemu, możemy pomóc przy wprowadzaniu produktów do sklepu, przygotowywaniu zdjęć czy wdrażaniu nowych systemów płatności, a jej elastyczna struktura nie wyklucza żadnej z tych usług.

  • All
  • Identyfikacja Wizualna
  • Sklepy Internetowe
  • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL