Szczególnie istotny jest tutaj dobór respondentów, którego dokonuje się z uwzględnieniu takich kryteriów jak: wiek, płeć czy deklarowane korzystanie z testowanych produktów.


Na czym polegają Badania Użytecznośi za pomocą testów z użytkownikami

Wywiad pogłębiony (In-depth interview, IDI) jest rozmową przeprowadzoną przez specjalistę z respondentem w oparciu o scenariusz lub kwestionariusz wywiadu.

Dzięki In-depth interview dogłębnie poznajemy opinie i postawy respondentów wobec testowanych produktów, sprawdzamy stopień rozumienia pomysłów, rozwiązań. Co ważne dla późniejszych działań, wywiady pogłębione są narzędziem opisującym motywy działań i wyborów oraz określającym cechy użytkownika. Są także w stanie określić optymalny poziom zmian testowanego produktu/strony internetowej, by w efekcie zmaksymalizować jej usability.

Zalety testów z użytkownikami

 • Testy z użytkownikami pozwalają na sprawdzenie jak ludzie używają konkretnego produktu.
 • Wyniki badania opisują motywy działań i wyborów oraz określają zahowania użytkownika
 • Opierają się one na obserwacji użytkownika podczas wykonywania zadań.
 • Wszystkie zadania są wcześniej zdefiniowanych jako kluczowe dla danego produktu.
 • Wszystkie badania są rejestrowane.
 • Badanie przeprowadza specjalista z doświadczeniem w projektowaniu interakcji.
 • Wnioski zostaja przedstawione w formie raportu.
 • Zaproponowane modyfikacje umozliwiają zmaksymalizowanie usability danego produktu

Czym jest Usability?

Usability (użyteczność) jest to miara satysfakcji użytkownika, z uwzględnieniem wydajności i efektywności strony, z której korzystamy do osiągnięcia określonych celów. Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście.

Użyteczny serwis internetowy jest:

 • intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu pozwala skrócić czas potrzebny na nauczenie się jej
 • zwiększa wydajność w wykonywaniu czynności do których jest przeznaczony
 • powoduje satysfakcję i zadowolenie wynikające z jego używania
 • nie powoduje frustracji użytkownika
 • zapobiega popełnianiu błędów podczas jego używania
 • All
 • Identyfikacja Wizualna
 • Sklepy Internetowe
 • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL