Przebieg badania usability

lista

Analiza wstępna - Przeprowadzenie wnikliwego wywiadu z klientem stanowi podstawę do usystematyzowania działań strategicznych.

lista

Rekrutacja - Selekcja grupy respondentów i opracowanie formularzy ankiet

lista

Badania - Selekcja grupy respondentów i opracowanie formularzy ankiet

lista

Przeprowadzenie badania - Podczas testów w pokoju, które zapewnia naturalne jednakowe dla wszystkich warunki, osoba badana wykonuje kolejne zadania

lista

Analiza Danych - Niezwłocznie po zakończeniu projektu, otrzymają Państwo kompleksowy raport z przeprowadzonych badań. Dokumenty te dotyczą formy, przebiegu oraz wyników badań.

lista

Sugestie działań - W sytuacji stwierdzenia i opisania błędów usability oraz accessibility aplikacji - wykonane zostaną adnotacje i sugestie działań naprawczych

Dlaczego warto badać aplikacje internetowe pod kątem usability?

Przeprowadzając badania sprawdzamy na użytkownikach czy rozwiązania na stronie internetowej są dla nich czytelne, przyjazne i funkcjonalne. Dzięki badaniom możemy określić te elementy strony, które utrudniają potencjalnym klientom użycie witryny do swoich celów (kontakt, zapoznanie się z ofertą, zakup itp.). Na podstawie wyników badań usability możliwe jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań - dopasowane do danej branży. Zmaksymalizują one efektywność wszystkich operacji i ruchów dokonanych przez potencjalnych klientów na stronie.

Szczegółowo zaplanowane i przeprowadzone badania usability oraz diagnoza użyteczności są niezbędnym punktem wyjściowym do stworzenia efektywnej strony internetowej, za pośrednictwem której, droga potencjalnych klientów do produktu zostaje skrócona do minimum, a satysfakcja z korzystania z aplikacji znacznie wzrasta.

Czym jest Usability?

Usability (użyteczność) jest to miara satysfakcji użytkownika, z uwzględnieniem wydajności i efektywności strony, z której korzystamy do osiągnięcia określonych celów. Norma ISO 9241 z 1998 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez danych użytkowników w danym kontekście.

Użyteczny serwis internetowy jest:

  • intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu pozwala skrócić czas potrzebny na nauczenie się jej
  • zwiększa wydajność w wykonywaniu czynności do których jest przeznaczony
  • powoduje satysfakcję i zadowolenie wynikające z jego używania
  • nie powoduje frustracji użytkownika
  • zapobiega popełnianiu błędów podczas jego używania
  • All
  • Identyfikacja Wizualna
  • Sklepy Internetowe
  • Strony Internetowe
Pokaż więcej TD_LOADALL